Aquest avís i informació legal regula l’ús de la web www.gong.cat (d’ara endavant web) que el FESTIVAL GONG posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Mitjançant la web, el FESTIVAL GONG ofereix als usuaris l’accés i la utilització de varis serveis i continguts relacionats amb la pròpia empresa com poden ser productes, situació, …

Obligació de fer un ús correcte de la web i dels Serveis.

L’usuari es compromet a utilitzar la web i els Serveis en conformitat amb la llei i el present avís legal així com la moral i les bones costums generalment acceptades i d’ordre públic.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris en la web, entenen per aquests: els textos, imatges, gràfics, icones, tecnologia, software, links i els altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i el codi font (d’ara endavant continguts), de conformitat amb la llei, i en particular, es compromet a abstenir-se de:

  • A. reproduir , copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts, sense autorització del titular dels drets corresponents.
  • B. suprimir, manipular o de qualsevol altra forma alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de GONG o dels seus titulars.

 

Disponibilitat i continuïtat:

GONG no garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quant sigui raonablement possible, GONG avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.

GONG, EXCLOU AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC QUALSEVOL RESPONABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER LA CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUITAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB O DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR A LA WEB I ALS SERVEIS, A LA FIABILITAT DEL PORTAL I DELS SERVEIS, I EN CONCRET, TOT I QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, A LES ERRADES D’ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB.

 

El FESTIVAL GONG i la seva web està gestionades per l’Associació DOM d’iniciatives culturals amb domicili social a Carrer de Dalt, 3  08293 Collbató    info@gong.cat