Què és?
UN CONCEPTE UN CONTEXT
EXTRAORDINARI
UN ESPAI

Plataforma per sons i instruments no
convencionals

La Muntanya de Montserrat

Les Coves del Salnitre
Un ambient amb una acústica
excel·lent