Les entrades dels concerts a les coves inclouen els espectacles de la terrassa